Misyonumuz

Hissedarlarımıza temiz kazanç, müşterilerimize rahat alış-veriş ortamı, çalışanlarımıza güvenli bir gelecek sağlamak, rakiplerimizle etik anlayış içerisinde rekabet etmek ve tüm yasal görevlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

Temel Değerler

 1. Dürüstlük: Tüm iş sürecimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalıştığımız şirketlerle, müşterilerimizle ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ile hareket ederiz.
 2. Gizlilik: Çalıştığımız şirketlere, müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait bilgileri gizli tutarız. Bu bilgileri yargı kararı olmadığı müddetçe hiçbir kişi ve kurum ile paylaşmayız.
 3. Objektiflik: Tüm faaliyetlerimizi yürütürken bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere karşı eşit mesafede yaklaşır, herhangi bir menfaat beklentisi olmadan sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 4. Ayrımcılık: Hiçbir kurum ve kuruluşa; siyasi, dini, ticari ya da herhangi başka bir sebeple ayrımcılık yapmayız. Irk, renk, din, cinsiyet, köken vs. bizim için belirleyici etken değildir.
 5. Sorumluluk: Şirket olarak aşağıda belirttiğimiz sorumluluklarımız yerine getirmek için çaba gösteririz.
 • a- Yasal Sorumluluklarımız: Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hukuku çerçevesinde, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tama ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
 • b- Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız: Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
 • c- Çalışanlara Karşı Sorumluklarımız: Çalışanlarımıza karşı dürüst ve adil yaklaşırız. Ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında iş görmelerini sağlamaya özen gösteririz.
 • d- Çalıştığımız Şirketlere Karşı Sorumluluklarımız: İş yaptığımız Şirketlere karşı, yükümlülüklerimizi zamanında yerinde getirmek için özen gösterir. Gizli bilgilerini özenle koruruz.
 • e- Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız: Rakibimiz düşmanımız değildir. Yasal ve etik bir şekilde rekabet eder, haksız ve çirkin rekabetten kaçınırız. İhtiyaç duyduklarında yardım ederiz.
 • f- Topluma Karşı Sorumluluklarımız: Demokrasi ve İnsan Haklarının gelişmesi için sivil toplum örgütleri ile dayanışma içinde oluruz. Kamu yararına olan faaliyetlerin içinde olmaya çalışırız. Eğitime bağışta bulunma ve çeşitli hayır işleri yapma konusunda istekliyizdir.
 1. Çıkar Çatışması: Kimlik Mağazaları yöneticileri ve çalışanları olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.  Mevcut görevimizden ve pozisyonumuzdan yararlanarak, iş münasebetinde bulunduğumuz kişi, şirket ve devlet kurumlarından kişisel çıkar sağlamaya çalışmayız. Kurumsal yönetim takımı dâhil hiçbir çalışan şirket operasyonlarından kişisel çıkar sağlayamaz ve şirket çıkarlarını şahsi çıkarları için kullanamaz.
 2.  Temiz Kazanç: Şirketimizin ayakta kalması için kar etmesi şarttır. Ancak ne pahasına olursa olsun, kalitemizden ve kimliğimizden ödün vermeden, etik değerlere ve yasalara aykırı gelmeden, en uygun koşullarda ve en uygun fiyatta hizmet vermeye çalışırız.